Publications

Hout, R. van & van der Slik, F. (submitted). The economics of English as a global language: Evidence from 2.0 mln subjects suggests that an economic model substantially accounts for country differences in English proficiency. (preprint)

Schepens, J., van der Slik, F., van Hout, R. (2022). Linguistic dissimilarity increases age-related decline in adult language learning. Studies in Second Language Acquisition. https://doi.org/10.1017/S0272263122000067

Slik, F. van der, J. Schepens, T. Bongaerts, & R. van Hout. (2022). Critical period claim revisited: Re-analysis of Hartshorne, Tenenbaum, and Pinker (2018) suggests steady decline and learner-type differences. Language Learning, 72(1), 87-112. https://doi.org/10.1111/lang.12470

Slik, F. van der, Hout, R. van & Schepens, J. (2019). The role of morphological complexity in predicting the learnability of an additional language. The case of La (additional language) Dutch. Second Language Research, 35(1): 47-70. https://doi.org/10.1177/0267658317691322[pdf]

Schepens, J., Hout, R. van & Slik, F. van der (2018). Nederlands leren als derde taal. De invloed van de eerste en tweede taal. Les.Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs, 36.  link 

Schepens, J., Slik, F. van der & Hout, R. van (2018). The L2 impact on acquiring Dutch as a L3: the L2 distance effect. In: Dirk Speelman, Kris Heylen, & Dirk Geeraerts (eds.) Mixed Effects Regression Models in Linguistics New York: Springer. In series Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. abstract

Hogeweg, L., De Hoop, H., Ramachers, S., Van der Slik, F., & Wottrich, V. (2016). The L2-acquisition of the German particle doch. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching,54(3): 201-227. DOI: 10.1515/iral-2016-9981 [pdf]

Schepens, J.J., Slik, F.W.P. van der & Hout, R.W.N.M. van (2016). L1 and L2 distance effects in learning L3 Dutch. Language Learning, 66(1): 224-256. DOI: 10.1111/lang.12150 link

Slik, F. van der, and Driessen, G. (2016). Attendance of Religious Services among Muslims and Christians. A Study on Ethnic-Religious Concentration and Diversity Effects. In: Ana Pratt (editor), Ethnic Minorities. Perceptions, Cultural Barriers and Health Inequalities. New York: Nova Science Publishers, pp. 25 – 53. [pdf]

Slik, F.W.P. van der, Hout, R.W.N.M, & Schepens, J.J. (2015). The Gender Gap in Second Language Acquisition: Gender Differences in the Acquisition of Dutch among Immigrants from 88 Countries with 49 Mother Tongues. PLoS ONE. link 

Schepens, J.J., Slik, F.W.P. van der & Hout, R.W.N.M. van (2013). Learning Complex Features: A Morphological Account of L2 Learnability. Language Dynamics and Change, 3(2): 218-244. [pdf]

Schepens, J., Van der Slik, F., & Van Hout, R. (2013). The effect of linguistic distance across Indo-European mother tongues on learning Dutch as a second language. In L. Borin, & A. Saxena (Eds.), Approaches to measuring linguistic differences. Berlin: Mouton de Gruyter. (pp. 199-229). [pdf]

Van Dyk, T., Van de Poel, K.,, & Van der Slik, F. (2013). Reading ability and academic acculturation: The case of South African students entering higher education. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 42: 353-369.[pdf]

Aarssen, K. van den, Mennen, S. & Slik, F.W.P. van der (2012). De ideale docent Nt2. Cursisten aan het woord over hun ideale docent. Les. Tijdschrift voor het onderwijs aan anderstaligen, 178: 33-35.

Dyk, T. van & Slik, F.W.P. van der (2012). Dalende akademiese geletterdheidsvlakke: feit of fiksie? Journal for Language Teaching. SAALT Journal for language teaching, special edition: Festschrift in honour of Albert Weideman, 46(2):43-57.

Schepens, J.J., Slik, F.W.P. van der & Hout, R.W.N.M. van (2012). Het effect van linguïstische afstand op het leren van het Nederlands als tweede taal. In: B. Bossers (Ed.), Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen conferentie Hoeven 2012 Vol. 8. Vakwerk (pp. 37-42). Amsterdam: BV NT2.

Slik, F.W.P. van der & Weideman, A.J. (2010). Examining bias in a test of academic literacy: Does the Test of Academic Literacy Levels (TALL) treat students from English and African language backgrounds differently? Journal for Language Teaching, 44: 106-118. [pdf]

Slik, F.W.P. van der (2010). Acquisition of Dutch as a Second Language: The Explanative Power of Cognate and Genetic Linguistic Distance Measures for 11 West-European First Languages. Studies in Second Language Acquisition, 32: 401-432. [pdf]

Slik, F.W.P. van der (2009). Gender bias and gender differences in two South African tests of academic literacy. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 27(3): 277-290. [pdf]

Slik, F.W.P. van der (2009). De invloed van de moedertaal op de verwerving van het Nederlands. Een onderzoek naar 13 West-Europese eerste talen. Mens & Maatschappij 84(2), 152-176. [pdf]

Slik, F.W.P. van der (2009).De ‘O’ is voor ….. Een reactie op Kooistra, Ultee en Pelzer. Mens & Maatschappij 84, 103-106 [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Weideman, A.J. (2009) Revisiting test stability: Further evidence relating to the measurement of differences in performance on a test of academic literacy. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 27(3): 253-263. [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Weideman, A.J. (2008). Measures of improvement in academic literacy. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 26(3): 363-378. [pdf]

Jansen, C.J.M., Hoeken, H., Ehlers, D. & Slik, F.W.P. van der (2008). Cultural differences in the perceptions of fear and efficacy in South Africa. In P. Swanepoel & H Hoeken (Eds.), Adapting Health Communication to Cultural Needs (pp. 107-128). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.[pdf]

Weideman, A.J. & Slik, F.W.P. van der (2008). The stability of test design: Measuring difference in performance across several administrations of an academic literacy test. Acta Academica, 40(1): 161-182. [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Weideman, A.J. (2007). Testing Academic literacy in time and space: Is academic literacy of first year students deteriorating over the years? Ensovoort, 11(2): 126-137. [pdf]

Driessen, G. & Slik, F.W.P. van der (2006). Godsdienstige participatie en etniciteit. Een onderzoek naar individuele determinanten en buurteffecten. Mens en Maatschappij, 81(4): 332-351. [pdf]

Slik, F.W.P. van der, Driessen, G. & Bot, C.L.J. de (2006). Ethnic and Socioeconomic Class Composition and Language Proficiency: a Longitudinal Multilevel Examination in Dutch Elementary Schools. European Sociological Review, 22: 293-308. [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Konig, R.P. (2006). Orthodox, Humanitarian, and Science-Inspired Belief in Relation to Prejudice against Jews, Muslims, and Ethnic Minorities: The Content of One’s Belief Does Matter. International Journal for the Psychology of Religion, 16(2): 113-126. [pdf]

de Bot, K., Evers, R., de Quay-Peeters, P., & Van der Slik, F. (2005). Engelse
taalvaardigheid in de onderbouw. Nederland vergeleken met zes andere Europese
landen. Levende Talen, 6, 17.[pdf]

Geurts, B. & Van der Slik, F. (2005). Monotonicity and Processing Load. Journal of Semantics 22: 97-117. [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Driessen, G.W.J.M. (2005). Mutual influences among American parents for their values placed on children’s conformity in the 1970s and 1980s.  Marriage and Family Review, 37(4): 95-123. [pdf]

Slik, F.W.P. van der & Weideman, A.J. (2005). The refinement of a test of academic literacy. Per Linguam, 21(2): 23-35. [pdf]

Driessen, G., & Slik, F. van der (2004). Sociaal Milieu, Ethnische Herkomst, Opvoeding en Competenties van Kleuters. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 43: 525-537. [pdf]

Konig, R.P. & Slik, F.W.P. van der (2004). Belief content in a secular society: A research note on the Netherlands. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 40(2): 143-156.[pdf]

Murtagh, L. & Van der Slik, F. (2004). Retention of Irish Skills: A Longitudinal Study of a School-Acquired Second Language. International Journal of Bilingualism, 8: 279-302. [pdf]

Van den Nieuwenhof, M., Van der Slik, F., & Driessen, G. (2004). Dialect en Taalvaardigheid Nederlands: Recent Onderzoek in Sjaak Kroon & Ton Vallen (eds.) Dialect en School in Limburg (pp. 55-73), Amsterdam: Aksant, Studies in Multilingualism.

Driessen, G. Van der Slik, F.W.P, & De Bot, K. (2002). Home Language and Language Proficiency: A Large-Scale Longitudinal Study in Dutch Primary Schools. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23: 175-194. [pdf]

Roël, P., Janssen-van Dieten, J.M. & Slik, F.W.P. van der (2002). Criteria voor performance – Een pilot study naar de beoordeling van mondelinge interactie van buitenlandse artsen. In C. van den Brandt & M. van Mulken (Eds.), Bedrijfscommunicatie II. een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 87-103). Nijmegen: Nijmegen University Press.

Scheepers, P., Te Gotenhuis, M., & Van der Slik, F.W.P. (2002). Education, Religiosity and Moral Attitudes: Explaining Cross-National Effect Differences. Sociology of Religion, 63: 157-176.

Van der Slik, F.W.P., De Graaf, N.D., & Gerris, J.R.M. (2002). Conformity to Parental Rules. Asymmetric Influences of Father’s and Mother’s Level of Education. European Sociological Review, 18: 489-502. [pdf]

Driessen, G.W.J.M. & Slik, F.W.P. van der (2001). Religion, denomination, and education in the Netherlands: Cognitive and noncognitive outcomes after an era of secularization. Journal for the Scientific Study of Religion, 40: 561-572.

Slik, F.W.P. van der, Driessen, G.W.J.M. & Bot, C.L.J. de (2001). Thuistaal een taalvaardigheid in het basisonderwijs: een longitudinaal onderzoek. Gramma/TTT. Tijdschrift voor Taalwetenschap, 8(2): 119-144.[pdf]

Bongaerts, T., Mennen, S. & Slik, F.W.P. van der (2000). Authenticity of Pronunciation in Naturalistic Second Language Acquisition: The Case of Very Advanced Late Learners of Dutch as a Second Language. Studia Linguistica, 54(2): 298-308 .[pdf]

Slik, F.W.P. van der & Felling, A.J.A. (1999). Working mothers, child minders and adolescent’s school achievement level. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35(2): 128-139.[pdf]

Slik, F.W.P. van der & Gerris, J.R.M. (1998). Modelli di communicazione tra genitore e figli adolescenti. Pedagogia e Vita, 56(6): 61-81.

Scheepers, P.L.H. & Slik, F.W.P. van der (1998). Religion and attitudes on moral issues, effects of individual, spousal and parental characteristics. Journal for the Scientifc Study of Religion, 37(4): 678-691.

Slik, F.W.P. van der & Scheepers, P.L.H. (1997). Religieuze socialisatie in het gezin. Een sibling analyse. Sociale Wetenschappen, 40(1): 44-62.

Slik, F.W.P. van der, Felling, A.J.A. & Gerris, J.R.M. (1997). Sociale netwerken van ouders en de opvoeding van hun kinderen. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 13(5): 275-289.[pdf]

Slik, F.W.P. van der, Felling, A.J.A. & Peters, J. (1996). De godsdienstigheid van ouders en de opvoeding van hun kinderen. Sociologische Gids, 43(4): 246-263.

Slik, F.W.P. van der, Gerris, J.R.M. & Felling, A.J.A. (1996). Opleiding van ouders en de opvoeding van hun kinderen. Een onderzoek in de Kohn-traditie. Pedagogische Studiën, 73(5): 338-356.

Slik, F.W.P. van der, Graaf, N.D. de & Peters, J. (1995). Kerkverlating in Nederland: Een verklaring aan de hand van intergenerationele opleidingsmobiliteit. Sociale Wetenschappen, 38(3): 23-50.[pdf]

Slik, F.W.P. van der (1994). Measuring Christian beliefs. A review of two research lines and the introduction of a new scale. Journal of Empirical Theology, 7(1): 5-34. [pdf]

Slik, F.W.P. van der (1992). Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen. Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en van hun kinderen. Dissertatie, Nijmegen: Van der Slik.

Slik, F.W.P. van der (1989). A validated religious experience scale. In: J.M. van der Lans & J.A. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe. Nijmegen: Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion, (pp. 266-271).